0917 717 22 65

EN | FA |

بانک شهر

/ نمونه کارها / بانک شهر

این پروژه را به اشتراک بگذارید


مشخصات پروژه


مشتری : بانک شهر

خدمات : رسانه محیطی بیلبورد

صنعت : بانک