917 717 22 65 (98+)

EN | FA |

طراحی و برنامه ریزی کمپین

/ خدمات برتر / طراحی و برنامه ریزی کمپین
Services

طراحی و برنامه ریزی کمپین

گستردگی دنیای امروز تجارت را مشکل کرده است. زیرا تولیدکنندگان دیگر تنها با یک آگهی یا شرایط ویژه خود را معرفی و از رقبا پیشه گیرند. اجرای تبلیغات پراکنده گاهی نه تنها مفید نمی باشد بلکه حتی ممکن هست یک ضد تبلیغ شود. اولین نکته که در طراحی کمپین تبلیغاتی باید مورد توجه قرار گیرد، تعریف مأموریت کمپین است. همه کمپین های تبلیغاتی با هدف برانگیختن مشتریان بالقوه و بالفعل به درخواست و خرید بیشتر است و تنها تفاوت آنها در مدت زمان تعریف شده در مأموریت کمپین است. همکاران ما در این بخش با شناخت محصول ، نوع نگرش مصرف کننده و فعالیت رقبا  ، برنامه ای دقیق و حساب شده را در جهت جلب رضایت مشتریان طراحی و برنامه ریزی می کنند. کمپین تبلیغاتی اگر با نتایج ملموس و مشهود قابل اندازه گیری همراستا با مأموریت سنجیده نشود، فقط می تواند ابزاری برای هزینه کردن و از دست دادن داراییهای شرکت باشد.

مشاوران و برنامه ریزان ما در بخش طراحی کمپین های تبلیغاتی با عنایت به سابقه و تجربه درخشان در اجرای بزرگترین کمپین ها و در اختیار داشتن گسترده ترین رسانه، تکنیک و ابزارهای مختلف اثربخش ترین برنامه را تنظیم و اجرا می نمایند. اصول کار ما براین است تنها به دیده شدن نام شما بر روی تابلو تبلیغاتی و یا افزایش کاربران مجازی نیست، چرا که این روندی تکراری است که هر روز و هر روز از سوی رقیبان شما تکرار می شود برای موفقیت و اثرگذار بودن در بازار رقابتی دنیا باید متفاوت بود و همکاران ما با علم به همه این موارد سبد رسانه ای خاص را برای شما تنظیم و پیشنهاد می نمایند.

در دورانی که همه محصولات و خدمات بر اساس کاغذ و گواهینامه شبیه یکدیگر شده اند، اثربخش ترین ایزار متفاوت بودن و متفاوت ماندن حرفه ای گرایانه است.

برتری ها فقط حرفه ای بودن را آموخته اند.


نمونه کارهای مشابه